Tarımsal Sulama Uygulamaları


Elektrik ihtiyacını güneşten temin eden sulama sistemleri devlet tarafından desteklenmekte ve dönemsel olarak %50’ye varan hibeler verilmektedir. Bu alanda yapılacak uygulamalar çiftçilerimizi en büyük masraf kalemlerinden biri olan petrol giderlerinden kurtarmaktadır. Ülkemizde petrol fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeniyle yapılan bu yatırım birkaç yıl içerisinde ilk kurulum maliyetlerini amorti edebilmektedir. Ayrıca sulama ihtiyacının yaz dönemlerinde artması ve aynı dönemin elektrik üretimi açısından en uygun dönem olması da sistem verimliliğini artırıcı bir unsur olmaktadır.

    DURU SOLAR olarak ne yapıyoruz;
• Müşterilerin ihtiyaç duydukları sulama miktarına göre en uygun sistemi tasarlamak ve projelendirmek.
• Yatırımcıyı faydalanabileceği hibe, teşvik ve krediler konusunda bilgilendirmek.
• Uygun maliyet, yüksek kalite politikası ile en uygun çözümü sunmak
• Yerinde montaj yapmak ve sistemi çalışır hale getirmek.
• Eğer elektrik pompanız var ise mevcut pompa kullanılarak sistem tasarlamak.
• Kurulumu tamamlanmış ve işletmeye alınmış her tür tesise teknik destek ve bakım hizmeti sunmak.
• Talepleriniz doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz her konuda yanınızda olmak.